Качеството на ИЗОМАКС потвърдено отново

Като една от първите фирми в строителния бранш въвела системата за контрол на качеството ISO 9001:2008, още през 2004 година, ИЗОМАКС защити за 21-ви път уменията си да произвежда висококачествени течни хидроизолации.

Ежегодният контролен одит се проведе в средата на месец февруари 2024 година. Подробно бяха проверени всички аспекти на контрола на качеството – от входящите суровини, през производството и опаковането, до продажбите и изпълнението на обекти.

Не само че отговаряме напълно на всички изисквания в обновения стандарт ISO 9001:2015, но отново дори не получихме  препоръки за подобрения. Постоянното ни старание да сме точни в работата и коректни към клиенти и доставчици се потвърди още веднъж, което ни радва и мотивира да бъдем все така всеотдайни в работата си!

Iso 9001 Изомакс