Качеството на ИЗОМАКС потвърдено отново

Като една от първите фирми в строителния бранш въвела системата за контрол на качеството ISO 9001:2008 още през 2004 година, ИЗОМАКС защити за 18-ти път, уменията си да произвежда висококачествени течни хидроизолации и топлоизолации пред одиторите в средата на месец февруари 2021 година.

Не само че отговаряме напълно на всички изисквания в обновения стандарт ISO 9001:2015, но не получихме дори препоръки за подобрения.

Подробно бяха проверени всички аспекти на контрола на качеството, от входящите суровини, през производството и опаковането, до продажбите и изпълнението на обекти.

Изомакс ISO9001:2015