ИЗОМАКС-ЕЛАСТА® е супер-еластична течна битумна хидроизолация за плосък покрив. Продуктът е еднокомпонентен, на база финодисперсна водна система от полимер-битумпатентования емулгатор „ИЗОМАКС“, армиращи влакна и пълнители. Не съдържа разтворители. ИЗОМАКС-ЕЛАСТА е единствената, течна хидроизолационна мембрана за покривни хидроизолации, на българския пазар, отговаряща на всички технически изисквания на Наредба №2 за „Проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“. (актуализирана 05/2016г.)

 • Голямата еластичност гарантира невъзможност за разскъсване, повреда или разлепване вследствие на естествените движения на конструкцията.
 • Научно доказана трайност на материала от над 15 години, което е над всички стандарти!
 • Практически доказана трайност на изолацията от 2000 година насам.
 • Ускорено съхенене до 4 часа.
 • 100% екологичен продукт.
 • Хидроизолация на нови плоски и наклонени покриви
 • Хидроизолация върху OSB-плоскости
 • Ремонт на ламаринени покриви
 • Ремонт на битумни керемиди
 • Ремонт на етернитови покриви
 • Ремонт и поддръжка на хидроизолация на покриви
 • Пароизолация при „обърнати“ покриви
 • Фасадни фуги
 • Плътност: 1,07 ± 0,05 g/сm³
 • Топлоустойчивост: над 140°С
 • Огъваемост: минус 15°С
 • Адхезия с бетон: над 1,25 Мра
 • Еластично възстановяване: над 85%
 • Време на съхнене: 4-8 часа при нормални условия (T = 23±1°C; влажност ≤ 50%)

Качествените характеристики на течна хидроизолация „Изомакс-ЕЛАСТА“ са гарантирани при точното спазване на технологията на полагане:

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността, върху която ще се нанася  „Изомакс-ЕЛАСТА“ трябва да се почисти и обезпраши. Не бива да има остатъци от строителни смеси, масла или други понижаващи сцепленеито вещества. При наличие на фуги между отделни плоскости, панели или други „работещи“ фуги, то същите трябва да се обезпечат чрез монтаж на компенсаторна лента за фуги, която предотвратява напуквания в тези участъци. При ремонти, първо се оглеждат и маркират критичните места чрез цветен спрей, креда или друг, удобен начин. Ремонтирайте разлепените шевове, снадки, пукнатини, мехури, бордове и участъци с по-напреднал стадий на повреди, чрез „кърпеж“ с армиращ материал – полиестерен воал или мрежа и паста „Изомакс-ЕЛАСТА“. Така обработени, тези места стават най-здравите и сигурни участъци върху целия покрив.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА

1. С четка, с дълъг косъм, се нанася „Екогрунд ИЗОМАКС“ върху цялата повърхност.
2. След изсъхване на грунда (около 30 мин.), се полага армиран пласт изолация, състоящ се от слой паста Изомакс-ЕЛАСТА, отгоре плътно залепен полиестерен воал и отново слой паста Изомакс-ЕЛАСТА. Общ разход – 2.5 кг/кв.м.
3. След пълното изсъхване на предходния пласт (4-8 часа) се нанася запечатващ слой Изомакс-ЕЛАСТА.
4. След пълното изсъхване на предходният пласт (4-8 часа), нанесете завършващ слой цветна хидроизлационна паста ИЗОМАКС-Еласта, която дава допълнителна UV защита и естетическа завършеност на хидроизолацията. Разход на цветната паста – 0.2 кг/кв.м.

* Дебелината на всеки слой паста е около 1,5 мм

** Повторението на т.2, т.е. изпълнението на двойно армирана хидроизолация е препоръчителна и с доказана трайност над 10 години. Двойната армировка е задължителна при хидроизолация на покриви без стара хидроизолация.

*** Да се предпазва от дъжд и замръзване до пълното изсъхване на положения пласт!

 • При високи температури, ветровити или много слънчеви дни се препоръчва разреждане до 5% с вода.
 • Почистването на инструментите преди да е изсъхнал материалът става чрез измиване с вода. След изсъхване почистването става с органичен разтворител (АМВ, газ, кореселин).
 • До изсъхването на покритието да се предпазва от дъжд и замръзване!
цветна Еласта
 • Цветните хидроизолационни пасти Изомакс-ЕЛАСТА се нанасят като последен слой, с разход 0.2 кг/кв.м.
 • Цветното покритие дава максимална защита срещу UV лъчите и по този начин допълнително предпазва изолацията от стареене.
 • Този последен слой дава възможност да бъде постигната естетическа завършеност на изолацията.

 

 • Пластмасови кофи – 5 кг, 10кг и 20кг
 • Полиетилен-полипропиленови чували – 25кг

Съхранение и транспорт при температура не по-ниска от 5°С.
Да се пази от замръзване!!!

 • Нови покривни изолации –   5.0 кг./кв.м. с два армиращи пласта ПЕВ
 • Ламарини и битумни керемиди – 2.0 ÷ 3.0 кг./кв.м. с армиращ пласт от ПЕВ само по снадки и нитове
 • Фасадни фуги – 2.0 кг./кв.м. с един армиращ пласт от ПЕВ

Хидроизолация на покриви – ИЗОМАКС-ЕЛАСТА
хидроизолация, хидроизолиране, хидроизолационна паста, хидроизолационна, мушами, изола, изомат, хидро, хидроизолации, хидроизолационни продукти, водозащита, паста, изомакс, полиестерен воал, изолация, материали за хидроизолация, водоразредими продукти, течни хидроизолации, изомраз, еласта, изоеласт, „битумен грунд“, грунд, битумен, течна хидроизолация, изомакс-0, изомакс-а, битум, битумни керемиди, ремонт, покрив, покриви, „ремонт на покриви“, ремонти, тераса, тераси, основи, фундаменти, bitum, bitumni, hidroizolacii, hidroizolacia, hidro, izola, izomat, izomaks, izomax, izomax-0, izomaks-0, izomax-a, izomaks-a, izomraz, elasta, pokriv, pokrivi, remont, remonti, remont na pokrivi, terasa, terasi, osnovi, fundamenti, bitumni, hidroizolacia, hidroizolaciq, te4ni, techni hidroizolacii, izolacii