Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Изомаксит е тънкослойно микроасфалтово защитно покритие за бетон и асфалт. Водонепропускливо и износоустойчиво. Предотвратява отрицателното въздействие на природните и климатични фактори върху бетоновите настилки на открито и закрито. Изомаксит представлява течнопластична студена смес от водна полимер-каучукова дисперсия, специални битумни добавки, минерални пълнители с подбран зърнометричен състав.

Предимства

Студен – Екологичен материал на водна основа, не съдържа органични разтворители, не се подгрява при полагане, не отделя вредни изпарения при работа и втвърдяване.

Еднокомпонентен – Материалът се полага чрез потапяне на четката/валяка директно в опаковката без необходимост от добавяне на втвърдител, изчакване на време за „узряване” без „отворено” време, без загуби на разбъркан, но неизползван материал.

Еластичен – Свързващото вещество/комбинация от полимерен каучук и специални битумни добавки осигурява еластични свойства на положеното покритие и го предпазва от образуване на пукнатини и неравности, вследствие движението на автомобили и влиянието на атмосферните условия.

Полагане – Мазането с четка или валяк като технологичен процес е най-лесният, бърз и сигурен начин за работа, достъпен за всеки. Неколкократните слоеве осигуряват плътно и хомогенно покритие, без пори и пукнатини.

 • паркинги
 • гаражи
 • рампи
 • складове
 • открити стълбища
 • тротоари и пешеходни алеи
 • велоалеи
 • детски и спортни площадки
 • трибуни на спортни съоръжения

Обемно тегло:                                 2050 ± 50 kg/m³       1.65 kg/l ±0,5      (БДС EN 13 813)

Повърхностна твърдост:             45.0 N/mm²                клас SH50          (БДС EN 13 813)

Устойчивост на износване:         2.30 cm³/50 cm²        клас А3               (БДС EN 13 813)

Удароустойчивост:                        200 cm                                                     (БДС EN 12691:2006)

Адхезия с основата:                      1.6 N/mm²                  клас В 2.0           (БДС EN 13 813)

Водопропускливост:                     не                                 клас I                  (БДС EN 1504-2)

Устойчивост на масла:                                                      клас А                 (БДС EN 12697-43)

Качествените характеристики на “ИЗОМАКСИТ” са гарантирани при точното спазване на технологията на полагане:
Подготовка на основата

Повърхността трябва да бъде добре подравнена, с правилни наклони, суха, почистена от прах, мазнини и нездрави участъци. Неравностите получени след премахване на „слабите” повърхностни слоеве и пукнатини, по-широки от 5мм, трябва да се запълнят с подходяща циментова замазка.

Полагане на покритието

1. С четка, с дълъг косъм, нанесете “Полимерен грунд ИЗОМРАЗ” върху цялата повърхност и изчакайте пълното изсъхване на грунда, от около 30 мин. Разход 300-400 гр/м². Върху стари и порьозни основи грундирането се извършва двукратно.
2. Ъглите и по-големи пукнатини се обезпечават като се постави самозалепваща изолационна лента. При работещи или конструктивни фуги използвайте компенсаторна лента “Изомакс”.
3. След предварително разбъркване с електрически миксер при ниски обороти (100-200 оборота/мин), нанесете с четка/валяк, слой ИЗОМАКСИТ и веднага залепете армировка от стъклена мрежа/полиестерен воал, и я притиснете към основата, така че да няма гънки. Нанесете отново, малко ИЗОМАКСИТ, така че армировката да бъде покрита напълно. Изчакайте пълното изсъхване на положения слой (6 часа при t>20°С). Разход на ИЗОМАКСИТ за този пласт ≈ 2,5 кг/м².
4. След пълното изсъхване на предходният пласт, в зависимост от приложението, се нанасят последователно два/три слоя ИЗОМАКСИТ с четка или валяк. Разход ≈ 1,0 кг/м² за всеки отделен слой.

Обща разходна норма: 4.0 – 6.0 кг/кв.м

* Всеки слой ИЗОМАКСИТ е с дебелина ≈ 1,5 мм.

Условия при полагане

ИЗОМАКСИТ се полага при температура от + 5°С до + 35°С. Да не се полага по време на дъжд или когато има очаквания за валеж. Да не се полага и в случаите, когато поради относително висока влажност на въздуха е възможно голямо удължаване на времето за съхнене (повече от 12 часа).

Време за съхнене на отделен слой: около 6 ч при нормални условия (t ≥ 20°C и влажност на въздуха ≤ 50%).

Да се предпазва от дъжд и замръзване до пълното изсъхване на положения слой!

 • 6.0 кг/м² за паркинги на открито
 • 4.0 кг/м² за площи на закрито или пешеходни площи
 • При високи температури, ветровити или много слънчеви дни се препоръчва разреждане до 5% с вода.
 • Почистването на инструментите преди да е изсъхнал материалът става чрез измиване с вода. След изсъхване почистването става с органичен разтворител (АМВ, газ, кореселин).
 • До изсъхването на покритието да се предпазва от дъжд и замръзване!

Пластмасови кофи – 10кг и 20кг

покритие за защита на бетон на открито, изомаксит, хидроизолация, изронен бетон, шлайфан бетон, щампован бетон

ремонт на бетон на открито

Съхранение и транспорт при температура не по-ниска от 5°С.

Срок на годност – 24 месеца.

При полагане на ИЗОМАКСИТ върху влажна основа задължително трябва да се осигури възможност влагата в основата да се отведе към атмосферата, тъй като ИЗОМАКСИТ е паронепропусклив и в противен случай ще се получат разлепвания и „мехури“. Пародренажът се изпълнява като върху подготвената основа се положи перфорирана битумна мембрана и пароотдушници. Перфорираната мембрана се полага свободно лежаща и се фиксира чрез заковаване. Тъй като мембраната е покрита с тънко фолио и от двете страни, нужно е с газова горелка/пистолет за горещ въздух повърхостта да се нагрее за кратко, така че фолиото да се стопи и перфорациите да се отворят. Върху така закрепената перфорирана мембрана се поставя по един отдушник на около 40 м² в диаметър, чрез дюбелиране. След това се изпълнява хидроизолацията, по описаната по-долу технология. По този начин ИЗОМАКСИТ ще залепне за основата само в перфорациите, а под битумната мембрана ще се образуват „канали“, през който водните пари, под действие на топлината през лятото, ще стигат до отдушниците и така основата постепенно ще изсъхне напълно.