Технология за полагане на течна хидроизолация

plastove
Основната разлика между пасти “ИЗОМАКС” и рулонните битумни материали е в метода на получаване на хидроизолационната мембрана. При използване на рулонни материали, мембраната се изпълнява в завода производител и се монтира върху обекта чрез залепване с горещ битум или газопламъчно нагряване.

При използване на студените хидроизолационни пасти “ИЗОМАКС”, мембраната се получава директно върху обекта, по метода на нанасяне на няколко слоя паста и полагане между тях на един или два армиращи пласта.

Най-същественото предимство, при използване на пасти “ИЗОМАКС”, е получаването на непрекъсната хидроизолационна мембрана, върху 100% от повърхността на обекта, с което се избягва най-големия недостатък на рулонните материали – наличието на фуги и снаждания между отделните рула.

Още повече, с метода на мазаните хидроизолации се осигурява възможност за безпогрешна работа върху всякакви форми и релефи, от фундаментите, през терасите и баните, до покривите.

Метод на полагане:

Качествените характеристики на хидроизолационни пасти “ИЗОМАКС” са гарантирани, само при точното спазване на следната технология на полагане:

  • Върху добре почистената основа се нанася Екогрунд-ИЗОМАКС, след изсъхването на който се полагат последователно няколко слоя паста и армиращ материал, както е показано. Подробни инструкции за работа ще намерите към описанието на всеки продукт, както и в раздел “Направи си сам”.
  • Препоръчва се изчакване около 12 часа (при t=20°С) преди нанасяне на всеки следващ слой, с цел осигуряване пълното изсъхване на предшестващия слой.
  • Пастата се нанася ръчно с четки с дълъг косъм. Работна температура на въздуха – не по-ниска от 5°С. До изсъхване, покритието трябва да се предпазва от дъжд и замръзване.