Полиестерният воал се използва като армировка на пасти ИЗОМАКС, там където повърхностите не са гладки, има ъгли, чупки, различни геометрични форми и др. Пропит с пасти ИЗОМАКС, ПЕВ дава възможност за „формоване“ на хидроизолацията по абсолютно всякакви основи и форми. Продава се на квадратен метър с ширина 1,0 м.

  • ремонт на покриви
  • нови хидроизолации
  • пресечени форми и релефи