Стъпвайки на древната философска максима „ПРЕВЪРНИ ПРОТИВНИКА В СЪЮЗНИК” ИЗОМАКС разработва и предлага течни хидроизолационни продукти на водна основа!

ИЗОМАКС е семейна фирма, основана на 30.05.1990 г. от инженер-химик Петър Байчев.

Вече 30 години, повече от 20 000 клиенти в различни краища на света прилагат българските течни хидроизолации ИЗОМАКС. 

Хидроизолации ИЗОМАКС са оригинална българска разработка, регистрирана в Патентното ведомство. Материалите са сертифицирани съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, за което имат издадено „Българско Техническо Одобрение“. От 2003 г. насам ИЗОМАКС притежава сертификат по стандарта за качество ISO 9001:2015 с обхват: производство и продажба на течни хидроизолационни и топлоотразяващи продукти „ИЗОМАКС“ и изпълнение на хидроизолационни покрития.

   Техническа експертиза на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, установи дълготрайност и запазване на качествата от над 10 години на хидроизолациите „ИЗОМАКС“, при реални експлоатационни условия. Прочетете доклада от експертизата тук.

Само след няколко нанансяния с четка на течна хидроизолация ИЗОМАКС, Вие имате хидроизолация, доказано гарантираща спокойствието Ви. Полученото покритите е еластично, покрива 100% от основата, без шевове и снаждания, едно цяло от край до край, без възможност за разлепване, омекване или напукване и с много бавно стареене.

С НАС И ПОТОП НЕ Е СТРАШЕН !!!