ИзомаксТЕРМ отразява 90% и запазва 85% от топлината!

Топлоотразяващите покрития са добре познати и изучени в САЩ, като дори са създадени стандарти за определяне отражателната способност на такъв тип бои и покрития. В Европа има само една акредитирана лаборатория за изпитване на подобни материали съгласно американските стандарти и това е университетската лаборатория за енергийна ефективност в Модена, Италия, в подразделението за инженерно развитие към “Enzo Ferrari”. Именно оттам дойде в края на месец февруари 2016 г. и официалното потвърждение за голямата ефективност на “ИзомаксТЕРМ”! След двукратно проведени тестове със специална апаратура, бе измерено не само топлоотразяващата способост на закрито, от 84.70%, съгласно стандарта ASTM C 1371-15, но бе измерена и изключително висока степен на топлоотразяване на открито. ИзомаксТЕРМ отразява 89.20% от слънчевите лъчи, съгласно стандарта ASTM E 903-12.

Това означава, че с “ИзомаксТЕРМ” загубите на топлина са едва 15% при вътрешно приложение, както и че едва 10% от слънчевата топлина прониква към конструкцията.

ИзомаксТЕРМ термо боя против мухъл

На база тези резултати, по формула се изчислява общ коефициент на отражение на слънчева светлина – Solar reflectance index (SRI), по който се сравняват всички покрития за външно приложение.

ИзомаксТЕРМ има среден SRI = 112.60%, което за сега е най-високият известен резултат!

За сравнение, други подобни термобои имат SRI = 102% – 106%.