ИЗОЕЛАСТ е течна хидроизолация за основи на сгради, на база полимер-битум и специално разработения и патентован емулгатор „ИЗОМАКС”. Тази комбинация гарантира 100% водозащита, висока еластичност и здравина на изолацията. ИЗОЕЛАСТ представлява най-високото качество течна хидроизолация по европейски стандарт EN 15814 и носи маркировката CE.

ИЗОЕЛАСТ е носител на наградата „Най-добър строителен продукт за 2009 г“ на конкурса на списание „1 към 1 в строителството“, както и на наградата „Най-добра хидроизолация за 2009 г“ на конкурса на портала „www.CityBuild.bg“.

 • Хидроизолация само в две „ръце“ !
 • Може да се нанася веднага след декофриране на пресния бетон.
 • Устойчива на киселинни подпочвени води.
 • Ускорено съхнене – 4 часа.
 • 100% екологичен продукт
 • UV-устойчив
 • Подземни хидроизолации на сгради и съоръжения – подложен бетон, фундаментни стени и др.
 • Подпорни стени
 • „Зелени“ покриви – градини
 • Плоски покриви
 • Водонепропускливост: клас W2B /EN15820/
 • Устойчивост на натиск: клас С2B /EN15815/
 • Способност за премостване на пукнатини: клас СB2 /EN15812/
 • Стабилност на размерите при висока температура: издържа /EN15818/
 • Огъваемост при ниски температури: издържа /EN15813/
 • Време на съхнене – под 4 часа при нормални условия (T = 23±1°C; влажност ≤ 50%)
 • Топлоустойчивост – над 130°С
 • Огъваемост – минус 5°С
 • Якост на опън – над 960 N/mm2
 • Сцепление – над 2,0 МРа
 • Относително удължение – над 400%
 • Възпламеняемост – няма

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са здрави, незамръзнали и добре почистени. По ъглите между под и стени, и „работещи“ фуги трябва да се направят холкери с цименто-пясъчен разтвор или да се постави компенсаторна лента ИЗОМАКС.

ИЗОЕЛАСТ е напълно готов за работа директно от опаковката, без разбъркване или друга подготовка. Не смесвайте продукта с пълнители или други материали. При по-топло време добавете до 5% вода за получаване на удобна за работа консистенция.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛЦИЯТА

1. С четка, с дълъг косъм, нанесете Екогрунд-ИЗОМАКС (200гр/м²) и изчакайте пълното изсъхване на грунда от около 30 минути.
2. С четка или маламашка нанесете слой ИЗОЕЛАСТ, върху който веднага залепете стъклена мрежа/полиестерен воал и отново без изчакване, нанесете още ИЗОЕЛАСТ, така че армировката да се покрие и прилепи плътно. Ако използвате маламашка, слоят върху армировката се нанася с назъбената страна, така че да се получи слой на „гребен“.

Изчакайте пълното изсъхване на положения пласт (около 4-6 часа при t=23°С и влажност на въздуха 50%).

3. Нанесете с четка/гладка маламашка изравнителен слой, който покрива напълно „гребена“ от предишния слой и изчакайте пълното му изсъхване (около 4-6 часа при нормални условия). Повторете, ако е нужно, за да се изпълни разходната норма.

Общ разход: 4.0 kg/m². За оптимални резултати използвайте маламашка с височина на гребена 4 милиметра.

За да се предпази от наранявания при обратното засипване, хидроизолацията трябва да бъде защитена чрез залепване на 2-3 см XPS или монтаж на дренажна мембрана.

При хидроизолация срещу подпочвени води ИЗОЕЛАСТ се полага върху подложния бетон, преди армираната фундаментна плоча. В този случай ИЗОЕЛАСТ следва да се нанася с четка с дълга дръжка.

 • При високи температури, ветровити или много слънчеви дни се препоръчва разреждане до 5% с вода.
 • Почистването на инструментите преди да е изсъхнал материалът става чрез измиване с вода. След изсъхване почистването става с органичен разтворител (АМВ, газ, кореселин).
 • До изсъхването на покритието да се предпазва от дъжд и замръзване!
 • кофи от 20кг
 • Съхранение и транспортиране при температури не по-ниски от 5°С.
 • Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство.
 • Подземни хидроизолации – 4.0 кг/кв.м
 • „Зелени покриви“ – 5.0 кг/кв.м

Хидроизолация на основи ИЗОЕЛАСТ ИЗОМАКС
хидроизолация, хидроизолиране, хидроизолационна паста, хидроизолационна, мушами, изола, изомат, хидро, хидроизолации, хидроизолационни продукти, водозащита, паста, изомакс, полиестерен воал, изолация, материали за хидроизолация, водоразредими продукти, течни хидроизолации, изомраз, еласта, изоеласт, „битумен грунд“, грунд, битумен, течна хидроизолация, изомакс-0, изомакс-а, битум, битумни керемиди, ремонт, покрив, покриви, „ремонт на покриви“, ремонти, тераса, тераси, основи, фундаменти, bitum, bitumni, hidroizolacii, hidroizolacia, hidro, izola, izomat, izomaks, izomax, izomax-0, izomaks-0, izomax-a, izomaks-a, izomraz, elasta, pokriv, pokrivi, remont, remonti, remont na pokrivi, terasa, terasi, osnovi, fundamenti, bitumni, hidroizolacia, hidroizolaciq, te4ni, techni hidroizolacii, izolacii