ИзомаксТЕРМ

ИзомаксТЕРМ отразява 85% от топлината!

Топлоотразяващите покрития са добре познати и изучени в САЩ, като дори са създадени стандарти за определяне отражателната способност на такъв тип бои и покрития. В Европа има само една акредитирана лаборатория за изпитване на подобни материали съгласно американските стандарти и това е университетската лаборатория за енергийна ефективност в Модена, Италия, в подразделението за инженерно развитие към “Enzo Ferrari”. Именно оттам дойде в края на месец февруари и официалното потвърждение за голямата ефективност на “ИзомаксТЕРМ”!

След двукратно проведени тестове със специална апаратура, съгласно стандарта за обратно излъчване на топлинни лъчи ASTM C1371-15, резултатът на “ИзомаксТЕРМ” е 84,70 % ! Това означава че загубите през крайното покритие са едва 15%.

SGS_ISO 9001

Качеството на ИЗОМАКС потвърдено отново

Като една от първите фирми в строителния бранш въвела системата за контрол на качеството ISO 9001:2008 още през 2004 година, ИЗОМАКС защити за 13-ти път, уменията си да произвежда висококачествени течни хидроизолации и топлоизолации пред одиторите в края на месец февруари 2016 година.ISO 9001 ИЗОМАКС

Проверени бяха всички аспекти на контрола на качеството, от входящите суровини, през производството и опаковането, до продажбите и заявките на клиенти, и дистрибутори.

В обхвата на стандарта е присъединено вече и произоводството на топлоизолациионни покрития, в лицето на най-новия ни продукт – течна топлоизолация ИзомаксТЕРМ