Полиестерният воал се използва като армировка на пасти ИЗОМАКС, там където повърхностите не са гладки, има ъгли, чупки, различни геометрични форми и др. Пропит с пастa ИЗОМАКС, ПЕВ дава възможност за „формоване“ на хидроизолацията по абсолютно всякакви основи и форми. Продава се на квадратен метър с ширина 1,00м и цена 0.90 лв/кв.м без ДДС.

  • ремонт на покриви
  • нови покривни хидроизолации
  • пресечени форми и релефи от всякакъв вид