Стъпвайки на древната философска маскима „ПРЕВЪРНИ ПРОТИВНИКА В СЪЮЗНИК”, от 1990г. насам ИЗОМАКС разработва и създава за Вас продукти на водна основа срещу водата!

Вече 27 години, повече от 20 000 клиенти в различни краища на света прилагат патентованите, български, течни хидроизолации ИЗОМАКС.

Хидроизолации ИЗОМАКС са оригинална българска разработка, регистрирана в Патентното ведомство. Материалите са сертифицирани съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, за което имат издадено „Българско Техническо Одобрение“. ИЗОМАКС притежава сертификат по стандарта за качество ISO 9001:2008 с обхват: производство и продажба на хидроизолационни продукти „ИЗОМАКС“ и изпълнение на хидроизолационни покрития.

006  004  003  009  008  005

Техническа експертиза на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия, установи дълготрайност и запазване на качествата от над 10 години на хидроизолациите „ИЗОМАКС“, при реални експлоатационни условия.

Само след няколко нанансяния с четка на течна хидроизолация ИЗОМАКС, Вие имате хидроизолация, доказано гарантираща спокойствието Ви.

Полученото покритите е еластично, покрива 100% от основата, без шевове и снаждания, едно цяло от край до край; без възможност за разлепване, омекване или стичане и с много бавно стареене.

С НАС И ПОТОП НЕ Е СТРАШЕН !!!