Изомаксит е водонепропускливо, износоустойчиво, тънкослойно микроасфалтово покритие, предотвратяващо отрицателното въздействие на природните и климатични фактори върху бетоновите настилки на открито и закрито. Изомаксит представлява течнопластична студена смес от полимер-каучукова дисперсия, специални битумни добавки, минерални пълнители с подбран зърнометричен състав и вода.

Предимства

Студен – Екологичен материал на водна основа, не съдържа органични разтворители, не се подгрява при полагане, не отделя вредни изпарения при работа и втвърдяване.

Еднокомпонентен – Материалът се полага чрез потапяне на четката/валяка директно в опаковката без необходимост от добавяне на втвърдител, изчакване на време за „узряване” без „отворено” време, без загуби на разбъркан, но неизползван материал.

Еластичен – Свързващото вещество/комбинация от полимерен каучук и специални битумни добавки осигурява еластични свойства на положеното покритие и го предпазва от образуване на пукнатини и неравности, вследствие движението на автомобили и влиянието на атмосферните условия.

Полагане – Мазането с четка или валяк като технологичен процес е най-лесният, бърз и сигурен начин за работа, достъпен за всеки. Неколкократните слоеве осигуряват плътно и хомогенно покритие, без пори и пукнатини.

Ремонт и защита на настилки и елементи от обикновен, шлайфан или щампован бетон на:

  • паркинги
  • гаражи
  • рампи
  • открити стълбища
  • тротоари и пешеходни алеи
  • велоалеи
  • детски и спортни площадки
  • трибуни на спортни съоръжения

Обемно тегло:                                 2050 ± 50 kg/m³       1.65 kg/l ±0,5      (БДС EN 13 813)

Повърхностна твърдост:             45.0 N/mm²                клас SH50          (БДС EN 13 813)

Устойчивост на износване:         2.30 cm³/50 cm²        клас А3               (БДС EN 13 813)

Удароустойчивост:                        200 cm                                                     (БДС EN 12691:2006)

Адхезия с основата:                      1.6 N/mm²                  клас В 2.0           (БДС EN 13 813)

Водопропускливост:                     не                                 клас I                  (БДС EN 1504-2)

Устойчивост на масла:                                                      клас А                 (БДС EN 12697-43)

Качествените характеристики на „ИЗОМАКСИТ“ са гарантирани при точното спазване на технологията на полагане:

Подготовка на основата

Повърхността трябва да бъде добре подравнена, с правилни наклони, суха, почистена от прах, мазнини и нездрави участъци. Неравностите получени след премахване на „слабите” повърхностни слоеве и пукнатини, по-широки от 5мм, трябва да се запълнят с подходяща циментова замазка.

Пародренажна система (при влажна основа)

При полагане на ИЗОМАКСИТ върху влажна основа задължително трябва да се осигури възможност влагата в основата да се отведе към атмосферата , тъй като ИЗОМАКСИТ е паронепропусклив. Това става лесно с поставяне поставяне на „Компенсаторна лента ИЗОМАКС“ „шахматно“ през 1-2 м или под формата на „слънце “, като единия край на лентите завършва под пароотдушник. Тъй като гумираната част от долната страна страна на лентата остава незалепена, тя образува канал, през който водните пари, под действие на топлината през лятото, стигат до отдушника и така основата постепенно изсъхва. Поставя се по един отдушник на около 50 м2.

Грундиране

Върху правилно подготвената здрава и суха основа се нанася с четка „Полимерен грунд ИЗОМРАЗ“ с разход 300-400 гр/м². Върху стари и порьозни основи грундирането се извършва двукратно.

Полагане на покритието

ИЗОМАКСИТ се нанася с четка/валяк директно от опаковката след предварително разбъркване с електрически бъркалки при ниски обороти (100-200 оборота/мин). Нанася се на ивици с ширина 1-1,1 м като веднага върху мокрия слой се полага армиращ полиестерен воал, който задължително се притиска, така че да се пропие и залепи за основата. Разход на ИЗОМАКСИТ – 2,0 кг/м²

След изсъхване (24 часа) се полага изравнителен слой (разход – 2,0 кг/м²), така че да се покрие плътно цялата армировка.

Запечатващи слоеве

Нанасят се последователно два слоя ИЗОМАКСИТ с четка и/или валяк. Разход – 1,0 кг/м² за всеки отделен слой.

Условия при полагане

ИЗОМАКСИТ се полага при температура от + 5°С до + 35°С. Да не се полага по време на дъжд или когато има очаквания за валеж. Да не се полага и в случаите, когато поради относително висока влажност на въздуха е възможно голямо удължаване на времето за съхнене (повече от 12 часа).

Време за съхнене на отделен слой: около 6 ч при нормални условия (t ≥ 20°C и влажност на въздуха ≤ 50%).

Да се предпазва от дъжд и замръзване до пълното изсъхване на положения слой!

изомаксит цветове

 

 

 

 

          графит                     тревисто зелено

Пластмасови кофи – 10кг и 20кг

покритие за защита на бетон на открито, изомаксит, хидроизолация, изронен бетон, шлайфан бетон, щампован бетон

ремонт на бетон на открито

Съхранение и транспорт при температура не по-ниска от 5°С.

Срок на годност – 24 месеца.

  • 6.0 кг/м² за автомобилен трафик
  • 4.0 кг/м² за пешеходни площи

Опаковки, цени в лева       10кг кофа   20кг кофа

Изомаксит графит             65.00 лв      110.00 лв

Изомаксит зелен               70.00 лв      120.00 лв

 

*Цените са без ДДС.

*В продажба от 02.04.2018